دیدار وزیرخارجه اتریش با ظریف

گروه عکس الف،   3981204100

الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش، صبح یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ با محمدجواد ظریف، وزیر امور امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

دیدار وزیرخارجه اتریش با ظریفدیدار وزیرخارجه اتریش با ظریفدیدار وزیرخارجه اتریش با ظریفدیدار وزیرخارجه اتریش با ظریفدیدار وزیرخارجه اتریش با ظریفدیدار وزیرخارجه اتریش با ظریفدیدار وزیرخارجه اتریش با ظریفدیدار وزیرخارجه اتریش با ظریفدیدار وزیرخارجه اتریش با ظریف

عناوین مرتبط

آخرین عناوین