رد شدن سردار سلیمانی از گزینش سپاه

گروه ویدئو الف،   3981204090

حاج قاسم که طعمِ تلخِ قضاوتِ افراد براساس ظاهرشان را چشیده بود، به ما توصیه میکرد که با مردم درست برخورد کنیم؛ و میگفت «همون دختر کم‌حجاب دختر منه، دختر ما و شماست»

ابر آروان

آخرین عناوین