صف قابل توجه در وهان چین

گروه عکس الف،   3981204046

بدلیل انتشار گسترده ویروس کرونا در وهان چین مردم برای مقابله با این ویروس تمامی نکات ایمنی را رعایت می‌کنند.

صف قابل توجه در وهان چین

عناوین مرتبط

آخرین عناوین