تشییع پیکر شهید اصغر پاشاپور

گروه ویدئو الف،   3981203078

تشییع پیکر پاک شهید "اصغر پاشاپور" در تل زین العابدین حماه سوریه برگزار شد.