حضور سردار قاآنی در پای صندوق رای

گروه عکس الف،   3981202139

سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه و آیت الله موحدی کرمانی با حضور در یکی از شعب اخذ رای در تهران، آرای خود در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره مجلس خبرگان را به صندوق انداخت./ منبع: تسنیم

حضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رایحضور سردار قاآنی در پای صندوق رای
یکتانت

آخرین عناوین