تصویری از شناسنامه رهبر انقلاب هنگام شرکت در انتخابات

محمدسجاد بهرامی، گروه عکس الف،   3981202063

تصویری از شناسنامه رهبر انقلاب هنگام شرکت کردن ایشان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان منتشر شد.

تصویری از شناسنامه رهبر انقلاب هنگام شرکت در انتخابات

آخرین عناوین