شرایط نامناسب جویِ فرودگاه مقصد دلیل لغو یا تأخیر برخی پروازهای‌ مهرآباد

گروه اقتصادی الف،   3981201049

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر پروازهای مهرآباد بدون هیچ مشکلی در حال انجام است، گفت: لغو یا تأخیر پروازها در شرایط نامناسب جوی، برابر با مقررات سازمان هواپیمایی کشوری است.

شرایط نامناسب جویِ فرودگاه مقصد دلیل لغو یا تأخیر برخی پروازهای‌ مهرآباد

رضا جعفرزاده در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که به چه دلیل صبح امروز برخی پروازهای فرودگاه مهرآباد دچار تأخیر شده است؟‌‌ اظهار داشت: در حال حاضر پروازهای مهرآباد بدون هیچ مشکلی در حال انجام است، پیش از این صبح امروز در مسیرهای خوی و سبزوار به دلیل شرایط نامناسب جوی در فرودگاه مقصد، پروازها لغو شده بود.

وی افزود: همچنین در مسیرهای تهران ـ ارومیه و تهران ـ تبریز به دلیل کاهش دید در فرودگاه مقصد، پروازها با تأخیر انجام شد که در حال حاضر در حال انجام است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی تأکید کرد: پروازهای فرودگاه مهرآباد هم‌اکنون در حال انجام است غیر از مواردی که در فرودگاه مقصد شرایط نامناسب جوی گزارش شده است.

جعفرزاده افزود: لغو یا تأخیر پروازها در شرایط نامناسب جوی برابر با مقررات سازمان هواپیمایی کشوری است؛ اولویت سازمان ایمنی پروازها است و شرکت‌های هواپیمایی هم موظف هستند طبق مقررات ابلاغی عمل کنند.

به گزارش فارس، صبح امروز چند پرواز از مبدأ تهران با تأخیر انجام شد، همچنین یکی دو پرواز نیز کنسل شد؛ به دلیل بارش برف و باران در بیش از 20 استان کشور، مسافران حتما پیش از عزیمت به فرودگاه با اطلاعات پرواز مهرآباد با شماره 199 تماس بگیرند‌ و از وضعیت پرواز خود مطلع شوند.