جشنواره تندیس‌های برفی در اردبیل

گروه عکس الف،   3981201034

جشنواره ملی زمستان بیدار استان اردبیل با مسابقات ساخت تندیس‌های برفی و تیراندازی با تفنگ بادی با حضور پرشور خانواده‌ها در شهرستان سرعین برگزار شد./ منیع: فارس

جشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیلجشنواره تندیس‌های برفی در اردبیل

عناوین مرتبط

آخرین عناوین