برنی سندرز: اوباش‌ها و قاتل‌ها عربستان را اداره می کنند

گروه ویدئو الف،   3981130101

برنی سندرز یکی از نامزدهای دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نشستی انتخاباتی در نوادا: اوباش قاتل عربستان را اداره می کنند

یکی از نامزدهای دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نشستی انتخاباتی در نوادا: سال هاست که ما به عربستان عشق ورزیده ایم, متحد فوق العاده ما, تنها مشکل این است که کسانی که آن کشور را اداره می کنند, اراذل آدم کش هستند. من اعتقاد دارم به جای اینکه با محمد بن سلمان دیکتاتور میلیاردر سعودی گرم بگیریم, می توانیم سعودی ها و ایرانی ها را کنار هم بیاوریم و به آنها بگوییم ما از صرف تریلیون ها دلار برای جنگ های بی پایان خسته ایم. آنها مجبور خواهند بود خودشان باهم اقدام کنند و ما منابعی برای کمک به تحقق این امر داریم.