توضیحات آذری‌جهرمی درباره پیامک‌های تبلیغاتی انتخاباتی

گروه ویدئو الف،   3981130084

محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان درباره پیامک‌های تبلیغاتی انتخاباتی که ممکن است تخلفانی در صورت گرفته باشد توضیح داد.

آخرین عناوین