شفافیت آراء چه تاثیری بر رأی نمایندگان میگذارد؟

گروه ویدئو الف،   3981128090

مهرداد بذرپاش نماینده سابق مجلس در برنامه تلوزیونی بدون توقف به این سوال پاسخ می‌دهد.

ابر آروان

آخرین عناوین