رسیدگی به ششمین پرونده بانک سرمایه آغاز شد

گروه اقتصادی الف،   3981128075

نخستین جلسه دادگاه متهمین جدید بانک سرمایه (مجید عادلیان و احسان خادم) در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

رسیدگی به ششمین پرونده بانک سرمایه آغاز شد

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام با نام بردن از  «مجید عادلیان» و «احسان خادم»  گفت که احسان خادم متواری است و سپس از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست پرونده را قرائت کند.

بعد از اعلام قاضی جلسه مبنی بر متواری بودن متهم احسان خادم، مشخص شد که وی خود را به این جلسه دادگاه رسانده و در این جلسه حضور دارد. 

در ادامه مسعود شاه محمدی نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه شخصی به نام مجید عادلیان بوده که از طریق غیر قانونی موفق به دریافت وجوه کلان از بانک سرمایه شده است.

وی افزود: طبق بند الف از ماده نخست قانون اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ضرب سکه و جعل اسکناس و یا وارد کردن و توزیع نمودن آنها به عنوان یکی از جلوه های تحقق اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است، بنابراین قائل به ایجاد اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق پرداخت و تسویه دریافت تسهیلات در نظام بانکی از طرق غیرقانونی است.

نماینده دادستان اضافه کرد: اشخاصی که از طریق غیر قانونی تحصیل مال به صورت نامشروع کرده‌اند و اشخاصی که با دریافت غیر قانونی تسهیلات تحت عناوین مجرمانه قابل تعقیب کیفری هستند.

شاه محمدی خاطرنشان کرد: با توجه به این موارد تخلفات منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور شده است و متهم عادلیان به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه فرایند سریع، مشروع و قانونی دریافت تسهیلات از نظام بانکی را نقض و موجبات اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: خارج کردن حدود ۹۰ میلیارد تومان به روش‌های مجرمانه، متقلبانه و فساد آمیز و مصرف وجوه مذکور در امورات شخصی مصداق عینی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی جامعه است. در حالی که کشور در شرایط تحریم های ظالمانه بین المللی بوده و مشکلاتی همچون نرخ بالای بیکاری، تعطیلی کارخانه ها و محدودیت منابع ارزان‌قیمت وجود داشته برخی اشخاص فرصت طلب و سودجو همچون متهم عادلیان از طریق ارتباط گیری با مدیران خائن بانک سرمایه بدون اعتبار سنجی تسهیلات می‌گیرند و منابع کلان نقدینگی را در سال ۹۲ از بانک خارج کرده و صرف امورات شخصی کرده است.

نماینده دادستان گفت: علی‌رغم عدم عضویت عادلیان در هیات مدیره شرکت اقتصاد جهان صنعت و نظر به اظهارات آقای احسان خادم به عنوان مدیرعامل وقت شرکت و همچنین اقاریر متهم مجید عادلیان و سایر قرائن در پرونده مالک پرونده شرکت مذکور شخص مجید عادلیان است.

شاه محمدی ادامه داد: او در قالب چهار فقره چک به مبلغ 59 میلیارد تومان بابت خرید پره‌های توربین دریافت می‌کند و ردیابی تسهیلات دریافتی و اقاریر متهم حکایت از مصرف مبلغ در غیر از محل قرارداد است.

نماینده دادستان افزود: مجموعه بدهی متهم مجید عادلیان با لحاظ سود و جرائم متعلق به پرداختی‌های متهم بانک سرمایه بابت ۹ فقره ضمانت نامه و چهار فقره قراردادهای مشارکت مدنی مطابق آیین نامه مقررات بانک مرکزی مبلغ ۱۵۱ میلیارد و ۹۶ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان تایید شده است.

وی اظهار کرد: متهم ردیف اول آقای مجید عادلیان فرزند سید سعید متولد ۱۳۶۳ اهل تهران دارای یک فرزند ساکن زندان اوین البته آزاد با تودیع وثیقه و فاقد محکومیت کیفری است که به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با مدیران وقت بانک سرمایه از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان و خیانت در امانت متهم است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم با گماردن اشخاصی همچون احسان خادم در هیات مدیره شرکت اقتصاد صنعت موفق شد از طریق تودیع چک و سفته به عنوان تنها ضمانت دریافت تسهیلات مبلغ ۶۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان از طرق غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط قانونی در قالب قراردادهای مشارکت مدنی و بدون ضمانت نامه از بانک سرمایه خارج کند.

وی گفت: نظر به اتهامات مذکور اقدام وی به تحصیل مال نامشروع مطرح است و  پیرو جوابیه بانک مرکزی و اقاریر متهم به خیانت در امانت و مشارکت با مدیران فقط بانک سرمایه محرز و مسلم بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان خاطرنشان کرد: متهم مجموعا مبلغ ۶۰ میلیارد تومان از طرق مختلف دریافت کرده است.

وی در خصوص ادله انتسابی جرم گفت: طبق مستندات ارائه شده از سوی بانک ایران زمین، صرفاً امضای گواهینامه موسسه مولی الموحدین را دریافت کرده که به هیچ وجه ضمانتنامه معتبر نبوده و با وجود آنکه مصوبه اعطای تسهیلات ۵۵۰ میلیارد ریال را تصویب کرده اما مشخص نیست که چرا متهم مبلغ ۵۹۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده در حالی که وضعیت حساب بسیار ناچیز بوده است.

نماینده دادستان در رابطه با دریافت تسهیلات از بانک توسط متهم عادلیان گفت: متهم در تاریخ یکم خردادماه افتتاح حساب کرده و در تاریخ ۱۸ خرداد ماه درخواست تسهیلات داشته و سپس در تاریخ ۲۶ خرداد ماه تسهیلات را دریافت کرده در حالی که تسهیلات او بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون دریافت امضا از سوی کمیته ارزیابی پرداخت شده است و با توجه به اعلام برای افزایش طرمایه شرکت، سندی برای افزایش سرمایه شرکت ارائه نشده است و شرکت ضمانت خواه، ضامن خود گردیده است.

وی افزود: تمامی مقاطع پرداخت تسهیلات اعطا شامل ۴ فقره تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و ۸ فقره ضمانتنامه می‌باشد.

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات احسان خادم در خصوس فرآیند دریافت تسهیلات گفت: آقای احسان خادم درباره دریافت تسهیلات و نقش عادلیان گفته که او مدیر شرکت بود و تمامی کارها با دستور او انجام می‌شده است و مالک اصلی شرکت اقتصاد جهان صنعت بوده و با حسن خانی از ذی‌نفعان تسهیلات به حساب می‌آمدند و تعاونی مولی الموحدین متعلق به حسن خانی یکی از نمایندگان مجلس و خانواده او بوده است.

وی افزود: متهم خادم گفته که حسب مندرجات رسید فیش ۹۲.۸.۸ ماخوذات بانک سرمایه مستقیما به موسسه مالی الموحدین به نان است خانی واریز شده است.

وی افزود: حسب گزارش پلیس آگاهی مجید عادلیان گفته که منابع مشارکت مدنی ۵ میلیارد تومان بابت خرید پره توربین نیروگاهی بوده است اما حسب مفاد گزارش هیات کارشناسان و بررسی‌های انجام شده درباره شرکت سرمایه‌گذاری نشانگر آن است که منابع شرکت طی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ منجر به زیان هنگفت شده و علیرغم صورت زیان‌ده شرکت پرداخت تسهیلات بدون وثایق ملکی و با ضمانتنامه مولی الموحدین پرداخت شده است.

نماینده دادستان گفت: با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد آیین نامه‌های بانک مرکزی رعایت نشده و تسهیلات اخذ شده برای مصارف شخصی هزینه شده است و انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است.

در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام از متهم عادلیان خواست تا با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند.

پس از حضور متهم در جایگاه قاضی ضمن تفهیم اتهام به وی گفت آیا اتهامات وارده را قبول داری؟

متهم عادلیان گفت، هیچ کدام از اتهامات وارد شده را قبول ندارم. شرکت من بسیار پویا بوده و مراحل اخذ تسهیلات را طی کرده است.

متهم عادلیان با بیان اینکه کیفرخواست اشتباه است، افزود: در کیفرخواست سن من اشتباه است و فقط نام من درست است. من متولد ۵۰، فرزند قاسم و چهار فرزند دارم، این اسم و مشخصات برای کسی دیگر است و برای من کپی شده است.

این متهم با ارایه مدارکی به قاصی جلسه، گفت: در کیفرخواست گفته شده شرکت برای من است اما به نظرم این کیفرخواست برای فرد دیگر بوده و اسم من تنها در آن نوشته شده است. شرکت من تمام مراحل را طی کرده و سال ۸۵ به صورت سهامی عام دایر شده و هنگام دریافت تسهیلات تمام مراحل قانونی را طی کرده و از مشتریان خوب بانک بوده است.

وی افزود: در ۹۲.۲.۱ افتتاح حساب کردیم و در تاریخ ۵.۳ درخواست تسهیلات دادیم و پرینت اعتبارسنجی ما موجود بوده و تمام مستندات در بانک موجود و کامل است.

متهم عادلیان ادامه داد: در مورخ ۵ خرداد ۹۲ درخواست تسهیلات کردیم تسهیلات را قانونی گرفته‌ایم و بالاترین تضمین یعنی جیرو گذاشته‌ایم بانک سرمایه در سال ۹۵، ۷ میلیارد تومان وصول کرده و سوالم این است که چرا ۱۲۰ میلیارد را وصول نکرده است.

وی افزود: جمعاً ۵۹ میلیارد تومان وام گرفتم که تقاضا دارم این مبلغ کارشناسی شود حدود هزار و ۷۰۰ کارگر داشتم و با توجه به اتفاقات رخ داده در حال حاضر ۶۰ نفر مشغول کار هستند. ضرری که بانک به من زده کم نیست، گفته شده که آقای خادم متواری است در حالی که چنین چیزی صحیح نمی‌باشد و امروز هم در دادگاه حضور دارد. خادم امین من بوده و به اقتصاد مملکت کمک کرده است.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: اظهارات شما خلاف نظر کارشناسی است و زیاد حرف زدن و بلند حرف زدن فایده‌ای ندارد و کلی گویی نکنید همچنین خادم هم متواری بوده و فقط امروز به دادگاه آمده است.

متهم عادلیان گفت: ۱۱ فقره ضمانت نامه با مبالغی نظیر ۱ هزار میلیارد ریال، ۵ میلیارد تومان، ده میلیارد تومان نفت سپاهان، ۵ میلیارد تومان لیزینگ دی، ۵ میلیارد تومان نفت پاسارگاد، یک فقره ۵ میلیارد تومانی، یک فقره ده میلیارد تومانی، یک فقره دو و نیم میلیارد تومانی، یک فقره دو میلیاردی و دو فقره ۵ میلیارد تومانی می‌باشد.

قاضی مسعودی مقام گفت: درخواست‌های شما بدون رعایت تشریفات صورت گرفته است.

متهم پاسخ داد: تمام اقدامات ما مر قانون بوده است.

قاضی گفت: وقتی می‌گویید کیفرخواست ایراد دارد چه طور اسناد مهم پرونده را همراه خود نیاورده اید؟

شاه محمدی نماینده دادستان خاطر نشان کرد: شرکت شما دارای ۳ سال متوالی زیان انباشته بوده است در خصوص چک جیرو چگونه بوده که فقط با موافقت هیات مدیره همراه بوده است در اقاریرتان گفته اید که خانی هیچ کاره است و من همه کاره شرکت می‌باشم. همچنین چک ۲۰ میلیاردی نیز پاس نشده است چه طور اول ضمانت نامه داده اند و بعد استعلام گرفته اند. شرکت شما ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بدهی داشته است و به شما ۴۴ میلیارد داده اند که با آن ۱۵ میلیارد جمعاً ۵۹ میلیارد می‌شود که با زد و بند با مدیران بانک تسهیلات گرفته اید.

متهم عادلیان مدعی شد: حرف شما درباره بدهی صحیح نیست و نماینده دادستان سفسطه می‌کند.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: درباره آقای موحدی توضیح دهید.
 
متهم عادلیان گفت: ۵ میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که چک مربوط به آن برای شرکت پیوند شباهنگ صادر شد و پول را به آقای موحدی دادم.

نماینده دادستان گفت: شرکت پیوند شباهنگ برای شماست و تسهیلات را برای خرید پره‌های توربین اخذ کرده اید و فاکتورسازی صورت گرفته و به جای خرید پره توربین وجه تسهیلات ۵ میلیاردی به توزیع پاژ رفته است.

متهم عادلیان گفت: وقتی چک ۵ میلیاردی را گرفتم آن را به پروژه پاژ و آقای موحدی دادم.

شاه محمدی نماینده دادستان اظهار کرد: در اقاریرتان گفته اید که پول را به پروژه پاژ برده اید، اما هیچ سندی دال بر بازگشت پول ارائه نکرده اید.

متهم عادلیان گفت: سه فقره تسهیلات ۵ میلیاردی بوده که یک فقره آن مربوط به پرداخت من به آقای موحدی بوده و ۲ فقره دیگر آن را بانک رینیو کرده است همچنین چکی که نماینده دادستان در خصوص عدم وصول ۲۰ میلیارد تومان بیان کرد مربوط به روزی بود که به بازپرسی رفتم و قرار بود صبح همان روز بابت ملکی که فروخته بودم در محضر حاضر شوم، اما به خاطر حضورم در بازپرسی در دفتر حضور نیافتم.

متهم عادلیان گفت: در برج ۱۲ سال ۹۲ از شرکت نیوساد درخواست ضمانت نامه ۵۰ میلیاردی کردم و در تاریخ ۱۵. ۸. ۹۲ مبلغ ۴۰ میلیارد تومان از مولی الموحدین قرض گرفتم و به بانک سرمایه ریختم و بانک سرمایه با سپرده‌ای که داشتم ضمانت نامه را پاس کرد که تمام مستندات آن موجود است گفته شده که ۵۹ میلیارد تومان گرفته ام در حالی که بیست میلیارد داده ام و ۱۵ درصد سپرده نقدی و ۱۰ درصد هم نقدی داشته ام ادعای خودم این است که حدود ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته ام.

متهم عادلیان افزود: در سال ۹۵ پاژ را از من مفت برداشتند تا بدهی بانک سرمایه را پاس کنند و بانک سرمایه نیز گفته که ۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های عادلیان کاهش یابد و ملک را زیر قیمت از من خریدند کمک کنید تا بدهی هایم را پرداخت کنم.۱۷ ماه زندان بودم و با توجه به شرایطی که برایم پیش آمد و به لحاظ جسمی اوضاع مناسبی ندارم، اما اکنون از محضر دادگاه تقاضا دارم که کمک کنند تا تسویه بدهی‌ها صورت گیرد تا اگر حقی از بیت المال ضایع شده به آن بازگردد.

نماینده دادستان گفت: شما چگونه می‌گویید که ۵ میلیارد وام می‌خواهید، اما ۶ میلیارد دریافت کرده‌اید.
متهم گفت: سه فقره بود که یکی برای پره‌های توربین و دو مورد دیگر را بانک به من ارایه داد.

در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم عادلیان گفت: چه کسی به شما گفت که توربین خریداری کنید؟ متهم عادلیان پاسخ داد: ما به میزان حدود ۵۰ میلیارد توربین خریداری کردیم اما توربین‌های من موجود است.

این متهم ادامه داد: مستندات خود را می‌آورم و آنها را به شما ارائه می‌دهم.

نماینده دادستان در این لحظه گفت: شما چگونه می‌گویید که ۵ میلیارد وام می‌خواهید اما ۶ میلیارد دریافت کرده‌اید؟

متهم عادلیان پاسخ داد سه فقره بود که یکی برای پره های توربین و دو مورد دیگر را بانک به من داد.

وی افزود: من در تاریخ ۱۵ آبان ۹۲ از موسسه مولی الموحدین ۴۰ میلیارد تومان پول قرض گرفتم و به حساب بانک سرمایه ریختم که ۱۷ روز بعد وام به حساب من واریز شد. من به بانک ۴۰ میلیارد قرض داده بودم اما بانک خط اعتباری من را مسدود کرده بود.

قاضی مسعودی مقام از متهم عادلیان سوال کرد:در مجموع چقدر وام گرفته‌اید؟

متهم عادلیان پاسخ داد: ۵۹ میلیارد تومان ادعای بانک است اما من می‌گویم که ۲۰ میلیارد و آن را پرداخت کرده‌ام و ۱۵ درصد سپرده غیرنقدی و ۱۰ درصد سپرده نقدی داشته‌ام.

وی ادامه داد: آقای قاضی من امروز بدهکار هستم و آمادگی پرداخت دارم. من ملکی به بانک سرمایه فرستادم و گفتم که دو دانگ آن برای بانک است و چهار دانگ دیگر را هم خریداری می‌کنم و بدهی‌ام را می‌دهم. چندین بار اقدام به تسویه کرده‌ام اما این کار متاسفانه انجام نگرفت.

وی افزود: آقای قاضی کمک کنید من بدهی‌ام را بدهم.

نماینده دادستان گفت: شما چکی آورده‌اید که برای موسسه مولی الموحدین است و چگونه تسهیلات دریافت کرده‌اید و به بانک چک به عنوان گواهی ارائه کرده اید؟

نماینده دادستان ادامه داد: شما تبانی داشتید و صحبت ما این است که ۴۰ میلیارد اخذ کردید و چکی را بابت تسویه تسهیلات دادید که باید جیرو می‌شد اما صرفا امضای اشخاص هیات مدیره را دارد.

وی افزود: شما با چک و وثیقه وام دریافت کرده‌اید و آن چک فقط برای امضای اعضای مولی الموحدین جیرو شده است و از سال ۹۲ از تسهیلات فرهنگیان استفاده کردید و بانک سرمایه به اسم پدر شما نبوده نیست.

نماینده دادستان در مورد شرکت لیزینگ گفت: شما ضمانتنامه به شرکت لیزینگ دادید، بگوئید برای چه بوده است؟

متهن عادلیان پاسخ داد: برای خرید ماشین بوده است.

در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام برای چندمسن بار با اخطار به متهم عادلیان گفت: چندین مرتبه است که به شما اخطار می‌دهم در میان صحبت‌های نماینده دادستان حرف نزنید اگر یک بار دیگر این کار را ادامه دهید شما را از جلسه دادگاه اخراج خواهم کرد.

نماینده دادستان در ادامه اظهاراتش به متهم عادلیان گفت: شما میزان ۱۳۱ میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اید. اینها ضمانت نامه پرداخت بوده و انجام تعهد نبوده است. شمت لیزینگ خرید کردید در صورتی که بدهکار بودید.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم عادلیان گفت: طی سال‌های ۹۲ تو ۹۳ شما ۱۳۹ میلیارد تومان دریافت کردید، آیا قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: نه نمی‌دانم.

قاضی گفت: شما نمی‌دانید که چقدر از بانک وام گرفته‌اید؟

متهم عادلیان پاسخ داد: خیر من خودم پرداخت کردم اگر منظورتان تعداد گرفتن‌ها باشد شاید همین حدود باشد.

 همین ۱۳۹ میلیارد تومان باشد اما ۸۰ میلیارد آن را پس دادم.

وی ادامه داد: تضمین من بالاترین تضمین بود شما می‌توانید مثل جلسات پیشین بگویید که ملک در بیابان داده و گرانمایی شده اما من چک دادم و دولت با همه آن بزرگی‌اش به زمین خورد من هم زمین خوردم۷۸ درصد بهره از من گرفته‌اند بعد چگونه نمی‌توانند چک را وصول کنند. این نشان می‌دهد که من ارتباطی با بانک نداشته‌ام و مدیران بانک را نمی‌شناختم اما می‌خواهم تسویه کنم.

متهم عادلیان گفت: آقای قاضی خواهشم این است که اگر واقعا پرداخت بدهی مطرح است که من مکانیسمی برای آن بچینم و پرداخت کنم.

قاضی مسعودی مقام گفت: از ساا ۹۲ بدهکار بودید و هنوز نتوانستید مکانیسم آن را پیدا کنید!؟

وی افزود: شما اینجا بدهکار نیستید و متهم هستید و هنوز هیچ مدرکی ارائه نداده‌اید و فعلا مهمان ما هستید و برای شما قرار بازداشت صادر می‌شود.
سرانجام قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: آقایان متهمین با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی می‌شوند و جلسه بعدی  بعدی رسیدگی متعاقباً اعلام خواهد شد.

هنگام ظهر قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم این جلسه رسیدگی اعلام کرد: آقایان متهمین با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی می‌شوند و جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود. 

پربحث‌های دیروز

 1. یک درس مهم ظریف در سیاست خارجی

 2. ضابطین قضایی به توصیه رهبر انقلاب عمل کنند

 3. توضیحات سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس درباره اعتبارنامه تاجگردون و ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیونی نمایندگان

 4. نظر زیباکلام درباره سوال از روحانی در مجلس/ انتقاد سلیمی نمین از برخورد مجلس با ظریف/ زیدآبادی: روحانی واقعیت اوضاع اقتصادی را نادیده می‌گیرد/ مجلس دهم بودجه شورای نگهبان را زیاد کرد؟

 5. آمریکا رهبری جهانی را فراموش کند / انتخاب مجدد ترامپ به نفع مردم آمریکا نیست

 6. ظریف: ترامپ فرقی با دولت‌های قبلی آمریکا ندارد/بزرگترین دستاوردم برجام بود

 7. نوبخت: دولت برای جبران کسری بودجه، دو روش در پیش گرفته‌ است

 8. رئیسی: منابع کشور نباید در اختیار افراد بی‌صلاحیت قرار بگیرد/ عدم مدیریت قیمت‌ها موجب رنجش مردم شده است

 9. ذوالنوری: امکان اعلام علت رخداد نطنز به دلایل امنیتی وجود ندارد/ سوله آسیب‌دیده مرکز مونتاژ ماشین‌های غنی‌سازی بود

 10. یادداشت حسین شریعتمداری/ چرا از خودتان مایه نمی‌گذارید؟!

 11. ختم رسیدگی به پرونده گروه عظام اعلام شد/ متهم ایروانی: بدهی به بانک جرم نیست، افتخار است!

 12. بازار اجاره مسکن در بدترین شرایط طی نیم قرن اخیر

 13. بالاترین تورم متعلق به کدام کشورها است؟

 14. خاندوزی: بار مالیات بر خانه‌های خالی به مستاجران منتقل نمی‌شود/ برای کنترل قیمت مسکن، افزایش عرضه نباید فراموش شود

 15. «محمد سعیدی» بازداشت شد

 16. جدول/ قیمت طلا، سکه و دلار امروز

 17. حالا نوبت گرانی گوشی همراه است!

 18. آقای ظریف! تاریخ شهادت داده است

 19. گزارش خبرنگار آمریکایی از وضعیت اسفناک زندگی در آمریکا

 20. استقبال بازار خودرو از دلار ۲۲ هزار تومانی

 21. گزارشی از اولین روز اجباری شدن ماسک در مکان‌های عمومی تهران

 22. ابراز نگرانی آیت الله نوری همدانی از وضع معیشتی طلاب

 23. قالیباف: چرخه تولید و صادرات غیرنفتی باید رونق پیدا کند

 24. قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

 25. کرونا به پرسنل آرامستان‌ها هم رحم نمی‌کند/ خیرات کووید-۱۹ در بهشت زهرا

پربحث‌های هفته

 1. یک درس مهم ظریف در سیاست خارجی

 2. اصرار بر تحقیر ایران در ماجراي واکسن کرونا !

 3. از تنور سوال از رییس جمهور نانی گرم ‌می‌شود؟!

 4. پایان شوروی گونه آمریکا ؟

 5. عروسی میلیاردی به سبک سیندرلا در لواسان!

 6. مغالطه عجیب تاجگردون درباره «شیشه کثیف و دستمال تمیز» 

 7. به چه قیمت؟

 8. طرح سؤال از رئیس‌جمهور با ۲۰۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد + محورهای سوال

 9. دوره آموزشی سربازی ۲ ماهه شد

 10. جهانگیری: رای ۲۴ میلیونی مردم در انتخابات تایید کارنامه اقتصادی دولت روحانی بود/ ۳.۵ میلیون شغل ایجاد کردیم

 11. حاشیه‌های حضور ظریف در مجلس

 12. جنگنده تهاجمی پیشرفته «قاهر۳۱۳» چه پیامی به آمریکا و روسیه داد؟

 13. پایان داستان غم انگیز زم

 14. روایت روحانی از مدیریت دولت بر اقتصاد کشور/جنجال سخنرانی ظریف/ بازداشت عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای/افروغ: صداوسیما اسیر نفوذ، تظاهر و ریا شده است

 15. شما بگویید به چه قیمتی ؟!

 16.  ردپای زنگنه در هپکو به نقل از نماینده تهران/ وزارت نفت: بیژن زنگنه از سال ۸۵ بازنشسته است  

 17. ضرب و شتم پزشک متخصص توسط همراهان بیمار + عکس

 18. روحانی: اقتصاد کشور تحت مدیریت قرار دارد/ در ماه‌های آینده به ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید

 19. تهیه طرح تغییر الگوی سهمیه بندی بنزین در مجلس/ اختصاص سهمیه بنزین به خانواده به جای خودرو

 20. معجزه ای که اتفاق نیفتاد!

 21. مرامنامهٔ انقلابیون ساده انگار ...

 22. واکنش همتی به برخی اقتصاددانان؛ نقدینگی موجود نمی‌تواند به تورم بالا منجر ‌شود

 23. سیروس گرجستانی درگذشت

 24. حکم یک دادگاه آمریکایی: محموله نفتکش‌های ایرانی که به ونزوئلا رفته بودند، مصادره شود

 25. سیف: بانک مرکزی استقلال ندارد و تابع نظرات رئیس‌جمهور است/ برجام مشکل روابط بانکی ایران را حل نکرد

ابر آروان

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های هفته

  1. طرح سؤال از رئیس‌جمهور با ۲۰۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد + محورهای سوال

  2. جهانگیری: رای ۲۴ میلیونی مردم در انتخابات تایید کارنامه اقتصادی دولت روحانی بود/ ۳.۵ میلیون شغل ایجاد کردیم

  3.  ردپای زنگنه در هپکو به نقل از نماینده تهران/ وزارت نفت: بیژن زنگنه از سال ۸۵ بازنشسته است  

  4. روحانی: اقتصاد کشور تحت مدیریت قرار دارد/ در ماه‌های آینده به ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید

  5. تهیه طرح تغییر الگوی سهمیه بندی بنزین در مجلس/ اختصاص سهمیه بنزین به خانواده به جای خودرو

  6. واکنش همتی به برخی اقتصاددانان؛ نقدینگی موجود نمی‌تواند به تورم بالا منجر ‌شود

  7. سیف: بانک مرکزی استقلال ندارد و تابع نظرات رئیس‌جمهور است/ برجام مشکل روابط بانکی ایران را حل نکرد

  8. جهانگیری: مردم سهام عدالت خود را نفروشند/ دردی از جامعه را حل کنیم/ به مشکلات معیشتی آگاه هستیم

  9. قیمت سکه همچنان رو به صعود

  10. طرح هر ایرانی یک مسکن در مجلس کلید خورد

  11. سطح فساد در کشورهای جهان و آمار جانباختگان در زلزله !

  12. جزئیاتی از تخلفاف خصوصی‌سازی در واگذاری کشت و صنعت مغان

  13. نوبخت: دولت برای جبران کسری بودجه، دو روش در پیش گرفته‌ است

  14. ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۱۵ میلیون تومان شد/ سود ۶۷۳ هزار تومانی در یک روز

  15. خودروی "کوئیک آر پلاس"، زیر ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خورد

  16. نحوه نامگذاری و تیپ‌بندی محصولات جدید سایپا

  17. بازار اجاره مسکن در بدترین شرایط طی نیم قرن اخیر

  18. آیا دیجی‌کالا همواره بهترین قیمت‌ها را پیشنهاد می دهد

  19. بالاترین تورم متعلق به کدام کشورها است؟

  20. خاندوزی: بار مالیات بر خانه‌های خالی به مستاجران منتقل نمی‌شود/ برای کنترل قیمت مسکن، افزایش عرضه نباید فراموش شود

  21. فروش مرغ بالاتر از ۱۷ هزار تومان گرانفروشی است

  22. جدول/ قیمت طلا، سکه و دلار امروز

  23. حالا نوبت گرانی گوشی همراه است!

  24. پورابراهیمی: خبرهای خوبی برای جاماندگان سهام عدالت داریم

  25. استقبال بازار خودرو از دلار ۲۲ هزار تومانی

  آخرین عناوین