مناظره انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهان

گروه عکس الف،   3981128060

برنامه مناظره با محوریت انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور حیدرعلی عابدی نماینده فعلی مجلس و عباس مقتدایی نماینده سابق و کاندیدای انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

مناظره انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهانمناظره انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهانمناظره انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهانمناظره انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهانمناظره انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهانمناظره انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهانمناظره انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهانمناظره انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهانمناظره انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهانمناظره انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهانمناظره انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهانمناظره انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهانمناظره انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهانمناظره انتخابات مجلس در دانشگاه اصفهان

عناوین مرتبط

آخرین عناوین