دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده «حاج قاسم»

گروه عکس الف،   3981127101

آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه «يکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸» ضمن سفر به استان کرمان، با خانواده سردار اسلام سپهبد«حاج قاسم سلیمانی» دیدار کرد.

دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده «حاج قاسم»دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده «حاج قاسم»دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده «حاج قاسم»دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده «حاج قاسم»دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده «حاج قاسم»دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده «حاج قاسم»دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده «حاج قاسم»دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده «حاج قاسم»دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده «حاج قاسم»دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده «حاج قاسم»دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده «حاج قاسم»دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده «حاج قاسم»

عناوین مرتبط

آخرین عناوین