حصارهای صهیونیست‌ها فرو ریخت

گروه ویدئو الف،   3981127087

روستاییان زندانی شده توسط صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی، حصارهای صهیونیست‌ها را فرو ریختند.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین