جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)

گروه عکس الف،   3981127033

مراسم جشن میلاد حضرت زهرا (س) با سخنرانی حجت الاسلام قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی و مدیحه سرایی حنیف طاهری در هیات عبدالله ابن الحسن(ع) برگزار شد.

جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)جشن میلاد حضرت زهرا (س)در هیأت عبدالله ابن الحسن(ع)

عناوین مرتبط

آخرین عناوین