امدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلان

گروه عکس الف،   3981127029

به دنبال بارش شدید برف در چند روز گذشته استان گیلان و کند شدن تردد در مسیرهای زمینی، اورژانس هوایی گیلان شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ طی دوسورتی پرواز بالگرد اقدام به نجات و انتقال دو بیمار اورژانسی قلبی از شهر‌های لنگرود و آستارا به بیمارستان دکتر حشمت رشت نمودند.

امدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلانامدادرسانی اورژانس هوایی به مناطق برفی گیلان

عناوین مرتبط

آخرین عناوین