وضعیت شهر رشت با گذشت ۳ روز از بارش برف

گروه عکس الف،   3981125084

برف حدود یک متری سه روز گذشته در استان گیلان سبب بروز مشکلات فراوانی برای شهروندان شده است.

وضعیت شهر رشت با گذشت ۳ روز از بارش برف
وضعیت شهر رشت با گذشت ۳ روز از بارش برفوضعیت شهر رشت با گذشت ۳ روز از بارش برفوضعیت شهر رشت با گذشت ۳ روز از بارش برفوضعیت شهر رشت با گذشت ۳ روز از بارش برفوضعیت شهر رشت با گذشت ۳ روز از بارش برفوضعیت شهر رشت با گذشت ۳ روز از بارش برف
ابر آروان

آخرین عناوین