عملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در مارب

گروه عکس الف،   3981121096

عملیات انصارالله تحت عنوان “بنیان المرصوص” در ارتفاعات غرب مارب و جبل صلب انجام شد. در این عملیات نیروهای انصارالله و کمیته‌های مردمی یمن مقر تیپ ۱۲۵ مزدوران سعودی را به تصرف خود در آوردند.

عملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در ماربعملیات انصارالله یمن ضد مزدوران سعودی در مارب

پربحث‌های اخیر

پربحث‌های هفته

ابر آروان

آخرین عناوین