انتخاب اصلح در نظام مردم‌سالاری دینی

حسن مرادخانی، گروه تعاملی الف،   3981121034 ۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
 انتخاب اصلح در نظام مردم‌سالاری دینی

اراده به شرکت در انتخابات، مرحله‌ای بنیانی برای مشارکت سیاسی و انتخاب سیاسی است که اراده‌ای معطوف به کنش در بستر جامعه می‌باشد. پس از قوامِ اراده به انتخاب و حضور در پای صندوق رأی، مرحله‌ جدیدی برای فردِ انتخاب‌کننده شروع می‌شود که باید دست به انتخاب صحیح بزند. شرکت در انتخابات، اصلی مهم برای شکل‌گیری این رخدادِ سیاسی است اما انتخاب صحیح نیز اصلی اساسی برای جامعه‌ای است که در چارچوب نظام مردم‌سالاری دینی زیست می‌کند.

چگونه می‌توان به انتخاب اصلح در نظام مردم‌سالاری دینی دست زد؟ پاسخ به چنین پرسشی، انتخاب ما را در نظام مردم‌سالاری دینی در مسیر درست هدایت می‌کند. در هر جامعه‌ای، افراد برای انتخاب کاندیداهای موردنظر خویش، معیارها و پیش‌فرض‌های مختلفی را براساس بسترهای اجتماعی حاکم بر آن در ذهن دارند. این معیارها و پیش‌فرض‌ها برگرفته از سنن و عرف و مذهب آن جامعه می‌باشد که شخصیت انتخابیِ فرد را تعیین می‌کند و کاندیداهایی در قد و قواره آن جامعه برمی‌سازد. عدم توجه به چنین معیارهایی که فرهنگ خصوصی و عمومی افراد وابسته بدان است، انتخاب را در مسیر نادرست سوق می‌دهد. از این‌رو، انتخاب اصلح در نظام مردم‌سالاری دینی از حال و هوای متفاوتی برخوردار است؛ چراکه چنین نظامی از منبعِ متفاوتی تغذیه می‌کند.

نظام مردم‌سالاری دینی با پیش‌فرض‌های دینی و عرفی، چارچوب متفاوتی با نظام‌های دیگر شکل می‌دهد که ارزش‌های دینی را در یک وضعیت هماهنگ با اصول عرفی قرار داده و مدام در حال بازسازی جامعه در یک وضعیت رفت و برگشتی میان دین و عرف است. انتخاب سیاسی در این نظام چنانکه بخواهد به انتخاب اصلح بینجامد، باید به واژه‌های تعهد و تخصص نگاه ویژه‌ای بیندازد. تعهد و تخصص دو مقوله جدایی‌ناپذیر در نظام مردم‎‌سالاری دینی هستند که توجه به یکی و عدم توجه به دیگری، فضای توسعه جامعه اسلامی را در ابعاد مختلف دچار مشکل می‌سازد. تعهدِ برخاسته از ارزش‌های دینی به قالبی برای اعتقادی راسخ در جهت حفاظت از اصول مسلّمِ دینی و مذهبی حاکم بر جامعه اشاره دارد که در یک نظام مردم‌سالاری با تخصصِ مبتنی بر ساختارهای عرفی و بومیِ متعلق بدان جامعه ارتباط متقابل برقرار ساخته و تحرکات اجتماعی افراد را ممکن می‌سازد.

از این‌‎رو، انتخاب اصلح در نظام مردم‌سالاری دینی با توجه به تعهد و تخصص جدایی‌ناپذیر، به انتخاب کاندیداهایی منجر می‌شود که در عین داشتن عزمی راسخ برای تلاش‌های مداوم در جهت پیشرفت جامعه دینی، هرگز از آرمان‌ها و اصول اساسی برگرفته از دین کوتاه نیامده و تخصص خویش را بر پایه‌ ارکان دینی بنا می‌نهد. حاصل جمع تعهد و تخصص را می‌توان از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی با مستندات فراوان استخراج نمود و دست به انتخابی آگاهانه برای ساخت جامعه‌ای بصیرانه زد.