عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال ۹۹ تعیین شد + جزئیات

گروه اجتماعی الف،   3981113067

اعضای شورای شهر تهران لایحه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کنترل آلودگی هوا را به تصویب رساندند.

عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال ۹۹ تعیین شد + جزئیات
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی لایحه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کنترل آلودگی هوا در دستور کار یکصد و نود و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران که امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه برگزار شد، قرار گرفت.

در روند بررسی این دستور بر اساس ماده یک ورود یا تردد وسایل نقلیه به محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا منوط به پرداخت عوارض موضوع این ماده است.

عوارض تردد وسایل نقلیه مجاز در هر یک از محدوده‌های ذکر شده در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ ۲۸۰ هزار ریال (با احتساب ۲۰ درصد عوارض توسعه حمل ونقل ریلی) در ضریب مربوط به محدوده تردد بر اساس جدول شماره یک، ضریب مربوط به ساعت تردد بر اساس جدول شماره ۲، ضریب مربوط به آلایندگی وسیله نقلیه (بر اساس جدول شماره ۳) و ضریب مربوط به زمان پرداخت (بر اساس جدول شماره ۴).

پاینده/تعیین عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال ۹۹

همچنین عوارض تردد وسایل نقلیه غیر مجاز مطابق حداکثر ضرایب پیش‌بینی شده مطابق جداول ذیل محاسبه می‌شود و شهردار تهران مکلف است نرخ پایه را سالانه متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی افزایش دهد.

به منظور رعایت سقف صدور مجوز ورود وسایل نقلیه در محدوده طرح ترافیک مطابق ضوابط مصوبه شورای حمل ونقل ترافیک شهروندان مکلفند قبل از ورود به محدوده طرح ترافیک نسبت به رزرو مجوز روزانه ورود در طرح ترافیک و عدم ورود در محدوده مذکور نسبت به دریافت معادل ۲۰ درصد نرخ پایه از متقاضیان اقدام نمایند.

پاینده/تعیین عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال ۹۹

به منظور کنترل آلودگی هوا و کاهش ورود وسایل نقلیه به محدوده‌های ممنوعه تردد در شرایط اضطرار آلودگی هوا شهرداری تهران مکلف است در صورت تجاوز شاخص آلودگی هوا از عدد ۱۰۰ به میزان ۵۰ درصد و در صورت تجاوز شاخص آلودگی هوا از عدد ۱۵۰ به میزان صد در صد نرخ پایه موضوع این مصوبه را افزایش دهد.

به ازای هر پلاک ثبتی در محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا عوارض تردد یک خودروی متعلق به ساکنین متناسب با محدوده محل سکونت او با ضریب ۰.۵ محاسبه و اعمال شود، مشروط به آنکه مشخصات درخواستی در سامانه تهران من ثبت و وسیله نقلیه دارای معاینه فنی و معتبر باشد و عوارض سالیانه خودرو بدهی عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا عوارض نوسازی و پسماند ملک پرداخت و از دفاتر خدمات الکترونیکی شهر شهرداری تهران تأییدیه اخذ شده باشد.

پاینده/تعیین عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال ۹۹

به ازای صدور مجوز ورود یا تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا در کل سال برای هر خودرو به مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت بهای خدمات اخذ می‌شود.

عوارض تردد وسایل نقلیه بیماران خاص و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی که انجام فعالیت‌ها وظایف شغلی و امور درمانی آن‌ها مستلزم ورود به محدوده‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی‌های هوا است در سقف مجوز‌های ورودی در کل سال با اعمال ضریب ۰.۱۰ تعیین و محاسبه می‌شود.

پاینده/تعیین عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال ۹۹

وسایل نقلیه با پلاک ویلچر (ژ) که انجام فعالیت‌ها وظایف شغلی و امور درمانی آن‌ها مستلزم ورود به محدوده‌های ممنوعه تردد است مشمول پرداخت عوارض موضوعی این مصوبه نمی‌شود.

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود حداکثر ۳ درصد از کل مجوز‌های صادره را در موارد خاص با اعمال ضریب ۰.۱ محاسبه و صادر کند.

پاینده/تعیین عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال ۹۹

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که خبرنگارانی که از سهمیه تخصیص یافته استفاده نکرده یا فاقد خودرو هستند کارت بلیت الکترونیکی رایگان یکساله جهت استفاده از وسایل نقلیه عمومی اختصاص دهند.

جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر با رعایت سقف مجوز‌های ورودی به محدوده‌های موضوع این مصوبه با ارائه تأییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی‌شوند.

عوارض تردد وسایل نقلیه پلاک تهران که در زمینه جابجایی مسافر فعالیت می‌کنند و دارای مجوز یا پروانه فعالیت از شهرداری تهران هستند در سقف مجوز‌های ورودی در سال با اعمال ضریب ۰.۵ تعیین و محاسبه می‌شود.

در صورتی که خودرو‌های آژانس و مؤسسات اتومبیل کرایه روزانه ۳ سند سفر در سامانه سفربرگ شهرداری اخذ کنند عوارض تردد آن‌ها با اعمال ضریب ۰.۳ تعیین و محاسبه می‌شود.

عوارض تردد خودرو‌های سواری مجاز پلاک (ع) تهران در محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا با اعمال ضریب ۰.۳ محاسبه می‌شود.

وسایل نقلیه مینی‌بوس و اتوبوس پلاک (ع) تهران مشروط به ثبت‌نام در سامانه تهران من مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی‌شود.

عوارض تردد خودرو‌های مجاز سرویس مدارس در روز‌های تحصیلی از ساعت ۰۶:۳۰ تا ۱۶ و آموزشگاه‌های رانندگی با رعایت سقف مجوز‌های مصوب شورای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران در محدوده‌های ترافیک و کاهش آلودگی هوا با اعمال ضریب ۰.۳ محاسبه می‌شود.
عوارض تردد وسایل نقلیه باری پلاک تهران (وانت‌بار‌ها و کامیونت‌های تا سقف ۶ تن) که دارای مجوز یا پروانه فعالیت از شهرداری تهران هستند مطابق جدول ذیل تعیین و محاسبه می‌شوند.

با هدف تشویق شهروندان به رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود عوارض ورود یا تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا را درباره یکی از خودرو‌های شهروندان قانون‌مدار با اعمال ضریب حداکثر ۰.۹۵ درصد محاسبه کند.

تردد کامیون‌های بالای ۶ تن ظرفیت در محدوه‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا مستلزم پرداخت عوارض مذکور در ماده یک این مصوبه است.

صدور مجوز تردد برای کامیون‌ها منوط به دارا بودن معاینه فنی معتبر و اخذ مجوز از سامانه بارانه سازمان حمل ونقل و ترافیک است.

شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود یا تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده‌های موضوع این مصوبه نسبت به شناسایی وسایل نقلیه‌ای که عوارض موضوع این مصوبه را پرداخت نکرده اقدام و بدهی دارنده وسیله نقلیه بابت عوارض پرداخت نشده را به حساب او منظور و به آخرین شماره تلفن مالک پیامک کند.

شهرداری تهران موظف است وسایل نقلیه‌ای که بالای یک میلیون تومان بدهی عوارض دارند به منظور اعمال قانون به راهنمایی و رانندگی معرفی کند.

شهرداری تهران مجاز است در صورتی که دارندگان وسایل نقلیه ظرف مدت ۳ ماه از قطعیت عوارض مربوطه و اعلام به او از طریق یاد شده نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند با رعایت تشریفات موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری نسبت به صدور اجراییه یا وصول عوارض مذکور وقف مقررات اجرای اسناد لازم اجرا اقدام کند.

شهرداری تهران موظف است مفاد این ماده را در راستای تنویر افکار عمومی و شهروندان از طریق مناسب اعلام و اطلاع‌رسانی کند. اعمال قانون وسایل نقلیه متخلف نافی و مانع وصول بدهی عوارض شناسایی شده توسط شهرداری نیست.

گفتنی است؛ اعضای شورای شهر با ۱۶ رأی موافق کلیات را به تصویب رساندند.

عناوین مرتبط

پربحث‌های دیروز

 1. طلاب ایرانی، پرستار سالمندان آمریکایی و اروپایی

 2. وزیر کار؛ حقوق بازنشستگان ۱۵ تا ۷۷ درصد افزایش می‌یابد

 3. کرونا و اشک کباب! ...

 4. نیویورک تایمز با اشاره به بحران کرونا: ترامپ برای پیروزی دوباره، استراتژی "فاجعه" را برگزید

 5. قتل موبایل‌فروشی که در شرایط قرنطینه مغازه‌اش را باز کرد

 6. ظریف: مراعات تحریم‌ها نباید بیش ازاین به جنایت جنگی بیانجامد

 7. حسینیه‌‌ای که به‌رغم توصیه‌ها تعطیل نیست!

 8. برادر علیرضا فغانی پناهنده شد

 9. جزئیات حادثه زندان عادل‌آباد شیراز/ هیچ زندانی موفق به فرار نشد

 10. تداوم برداشت‌ غیرمجاز از حساب‌ها/بانکها حرف رئیس‌کل رانمی‌خوانند؟

 11. سندروم دست بی قرار چیست؟

 12. پیام آمریکا به عبدالمهدی در خصوص حمله به مواضع الحشد الشعبی

 13. موسوی: آقای روحانی! پیگیری منافع مردم و مصالح کشور، جنگ سیاسی نیست

 14. آیا «قهرمانی» در فوتبال ایران «مهندسی» می‌شود؟/ این بار پرسپولیس!

 15. تلاشگرانی که کرونا را دفن می کنند

 16. قالیباف: تلاش کنیم کارگران و کارمندان در مشاغل خود حفظ شوند

 17. اطلاعیه شماره ۳ کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا / تاکید به ماندن در خانه در روز ۱۳ فروردین

 18. دعای گوشه نشینان بلا بگرداند...

 19. لبنیات در روزهای کرونایی بخوریم یا نه؟

 20. آمار کرونا در کشور به ۴۱۴۹۵ نفر رسید

 21. وزارت بهداشت آمریکا از ابتلای ۲ میلیون تن به کرونا خبر داد

پربحث‌های هفته

 1. «پایتخت ۶» و شوخی‌های مبتذل با ارزش‌های اساسی جامعه

 2. هنگامه حیرانی است...!

 3. انتقادات تند مسیح مهاجری از سریال پایتخت

 4. قالیباف: با خوش‌بینی کرونا کنترل نمی‌شود/ قرنطینه شدید تنها راه مقابله با کروناست

 5. وزارت بهداشت: حضور پزشکان بدون مرز در ایران منتفی شد

 6. طرح فاصله گذاری اجتماعی؛ لازم اما دیرهنگام

 7. حضور پزشکان بدون مرز در اصفهان منتفی شد/ نمکی در جریان نبود

 8. نوبخت:نرخ بیکاری به ۱۰ درصد رسید

 9. کرونا و برخوردهای جناحی

 10. طلبه جهادگر که مورد حمله جوان مست قرار گرفت، زیر تیغ جراحان است

 11. طلاب ایرانی، پرستار سالمندان آمریکایی و اروپایی

 12. بی‌هراس از کرونا در جستجوی زندگی در سطل‌های زباله

 13. "سخنان فریبنده" کافی است / دو روزنامه مهم آمریکایی خواستار رفع تحریم های ایران برای مقابله کرونا شدند

 14. ترامپ برای مبارزه با کرونا دست به دامن کره جنوبی شد/ دست رد کره به ترامپ

 15. ایران و آمریکا در پیچ کرونا

 16. تکذیب ساخت داروی کرونا/ تحقیق روی درمان کرونا با «سلول بنیادی»

 17. زیر پوست پایتخت...

 18. راهکار حجت‌الاسلام رئیسی برای تحقق جهش تولید

 19. اعلام جرم دیده بان علیه خریدار کشت و صنعت مغان و برخی دیگر از مسئولان مرتبط با این واگذاری غیرقانونی+ متن کامل شکایت

 20. اتهام زنی پمپئو به ایران در خصوص اهداف کشورمان برای رفع تحریم‌ها

 21. ماجرای شبیه‌سازی پاندمی بیماری شبه کرونا در سال ۲۰۱۹ میلادی چه بود؟

 22. ارتش کاری کرد،کارستان/افتتاح نقاهتگاه بی‌نظیر ارتش

 23. روحانی: طرح فاصله‌گذاری تا ۲۰ فروردین است/اختصاص ۱۰۰هزار میلیارد به کرونا

 24. کرونا چگونه ممکن است نظم جهانی را تغییر دهد؟ / چین جای آمریکا را می گیرد؟

 25. وزیر کار؛ حقوق بازنشستگان ۱۵ تا ۷۷ درصد افزایش می‌یابد

آخرین عناوین