درباره تائید صلاحیتم...

 3981112175 ۱۶ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۱ تکراری یا غیرقابل انتشار
درباره تائید صلاحیتم...

 به گزارش الف محسن مهدیان، فعال سیاسی- رسانه ای اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت:

پیامک تائید صلاحیت را دریافت کردم.

بعد از انتشار یادداشت انتقادی، از شورای نگهبان تماس گرفتند و برای جلسه ای دعوت کردند. ورودی ساختمان شلوغ بود. خیلی ها برای جلسه و پیگیری آمده بودند. وارد اتاق شدم. پیرمرد خوش مشربی به استقبال آمد. پرسید مدارک شما چیست؟ نامه ها و مستندات را ارائه کردم. گفتم این ها را پیش تر نیز به شکایت نامه قبلی الصاق کرده بودم. گفتند دست ما نرسیده است. دلیلش را جویا نشدم. شاید هم لابه لای اینهمه پرونده گم شده بود. تشکر کردم و خداحافظی ...تا پیامک امروز.

فاصله ردصلاحیت تا تائید صلاحیتم همین حریت ساختاری است که قیمت دارد.

اما دو گروه از این ردصلاحیت خیلی خوشحال شدند. یکی اصلاح طلبانی که باشیفتگی زائد الوصف بر شورا تاختند و نوشتند "دیدید گفتیم خسارتید" و یک گروه هم باقی مانده های انحراف که نوشتند "بر خاکستر آه ما نشستید".

اشتباه می کنند. بین جریان انقلاب و ایندو یک تفاوت ساده است. اینها عمریست خطا را بهانه می کنند تا با دیکتاتوری مقابل قانون بایستند و جریان انقلاب خطا را می بیند تا با  اصلاحش مردم سالاری را به رخ بکشد.

به همین جهت هردو گروه از متن پیشین برآشفتند که چطور ممکن است حکمی را خطا بدانید و اما به احترام قانون بایستید و برایش حریم مقدس بسازید؟ واقع اینست که همه آنچه از انقلاب می فهمم همین است.

ما نقد می کنیم و از خطا ها و حتی ظلم ها می گوئیم اما چون ساختارها  وقوانین جمهوری اسلامی را به امضا و برآمده از مردم می دانیم برایش حرمت قائلیم و راه اصلاح را نه در منیت ها و قلدرمآبی ها، بلکه در خود قانون می دانیم.

ما قصور و تقصیر ها را می بینیم و فریادش می کنیم اما چون حرکت کلی انقلاب را به سمت ظهور حق و سنت محوضت و خالص سازی الهی به سمت روشنایی می دانیم، سراپا امیدیم و اقدام.

ماجرای ردصلاحیتم هرچند خطا بر خطا بود اما برایم فخرانگیز بود. تلاش مشفقانه قاضی پرونده ام و تعصب دیدنی قاضی اجرای احکام برای اصلاح خطائی که صورت گرفته بود قابل تکریم است. حریت ساختاری شورای نگهبان نیز قابل احترام بود و تجربه ای شد ماندگار. آنقدر شجاعت و صداقت داشتند که بی اعتنا به حاشیه ها به تکلیف شان عمل کنند.

برای خودم نیز درس ها داشت. کمترینش اینکه من و ما اگر آبروئی داریم از انقلاب است. پس به هزینه کردن آبرویمان نیز نبالیم...

درباره رد صلاحیتم