ماجرای سرمای سختی که قرار بود رکورد بزند چه شد؟

گروه ویدئو الف،   3981106028

ماجرای پیش‌بینی اصغری کارشناس هواشناسی مبنی بر سرمای بی سابقه را از زبان خود او بشنوید.

ابر آروان

آخرین عناوین