حضور گسترده پلیس در خیابان‌های پاریس

گروه ویدئو الف،   3981105121

در هفته ۶۳ اعتراضات به سیاست های اقتصادی دولت فرانسه که امروز برگزار می شود، پلیس این کشور حضوری گسترده دارد

عناوین مرتبط

آخرین عناوین