فیلم دیده نشده از شهید سردار سلیمانی در دیدار با رهبران افغانستان

گروه ویدئو الف،   3981105100

لحظاتی از دیدار و گفتگوی سپهبد شهید سلیمانی با رهبران افغانستان در دره پنج شیر افغانستان در سال۸۰

عناوین مرتبط

آخرین عناوین