معنی صلح در جایزه نوبل چیست؟!

گروه ویدئو الف،   3981105073

به مناسبت ۲۹ ژانویه سالروز تاسیس سازمان صلح نوبل نگاهی کنیم به تاریخچه تاسیس سازمان نوبل و افتخاراتی که این سازمان در نقض حقوق بشر به همراه دارد.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین