خدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْ

گروه عکس الف،   3981103059

بیش از ۱۰ روز از سیل شهرستان بشاگرد می گذرد اما همچنان راه ارتباطی روستاهای سیل‌زده بخش گافر و پارامون مسدود است. به همین دلیل مردم مجبورند اقلام ضروری و مواد غذایی خود را با الاغ حمل کنند. کمیته امداد شهرستان بشاگرد با همکاری مردم بومی منطقه مواد غذایی را به سختی به روستاها می‌رساند./ منبع: فارس

خدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْخدمت‌رسانی به مردم سیل‌زده‌ٔ گافْرْ

عناوین مرتبط

آخرین عناوین