بارش برف در شیراز

گروه عکس الف،   3981103033

بارش برف که از ظهر چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸در شیراز و شهرهای استان فارس آغاز شده موجب خوشحالی مردم و سفیدپوش شدن زمین شده است. براساس سامانه پیش‌بینی هواشناسی استان فارس این بارش ها تا صبح جمعه ادامه خواهد داشت./ منبع: فارس

بارش برف در شیرازبارش برف در شیرازبارش برف در شیرازبارش برف در شیرازبارش برف در شیرازبارش برف در شیرازبارش برف در شیرازبارش برف در شیرازبارش برف در شیرازبارش برف در شیرازبارش برف در شیرازبارش برف در شیرازبارش برف در شیرازبارش برف در شیرازبارش برف در شیرازبارش برف در شیراز
ابر آروان

آخرین عناوین