نمایی از شیراز برفی

گروه ویدئو الف،   3981102142

بارش برف در شیراز پس از چند سال، جلوه ای تازه به این شهر بخشیده است.