قیمت ۵۴ کالای اساسی کاهش یافته است

گروه ویدئو الف،   3981102124

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در جلسه امروز هیئت دولت: از ۱۰۰ قلم کالای ضروری قیمت ۵۴ قلم روند کاهشی داشته است.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین