بارش تگرگ و طوفان شن در استرالیا

گروه عکس الف،   3981102112

استرالیا در تله آتش، طوفان شن و تگرگ دست و پا می‌زند. علاوه بر طوفان بارش تگرگ نیز باعث به بار آمدن خسارت و آسیب دیدگی مردم در ایالت ولز استرالیا شده است./ خبرگزاری مهر