نمایشگاه مهندسی مدل‌ در لندن

گروه عکس الف،   3981101034

بیست و چهارمین نمایشگاه مهندسی مدل با حضور ۴۰ تیم سازنده و ۲۰۰۰ قطعه مدل در لندن برگزار شد.

نمایشگاه مهندسی مدل‌ در لندن

آخرین عناوین