فیلم/پاس گل زیبای علی قلی‌زاده مقابل یوپن پس از دریبل دیدنی

گروه ویدئو الف،   3981028170

بازیکن ایرانی شارلروا روی تک گل شارلروا مقابل یوپن پاس گل دیدنی و زیبا را پس از دریبل بازیکن حریف فراهم کرد.