لحظاتی بسیار زیبا و تاثیر گذار از اجرای سرود ملی

گروه ویدئو الف،   3981028033

نیروی ویژه تشریفات، از شهید ابو مهدی المهندس اجازه آغاز مراسم وپخش سرود ملی را درخواست میکند.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین