استقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطر

گروه عکس الف،   3981022112

شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر یکشنبه ۲۲ دی ماه جهت دیدار با مقامات عالیرتبه کشورمان وارد تهران شد و در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی، رییس جمهور قرار گرفت./ ایسنا

استقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطراستقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطراستقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطراستقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطراستقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطراستقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطراستقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطراستقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطراستقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطراستقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطراستقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطراستقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطراستقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطراستقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطراستقبال رسمی رئیس جمهور از امیر قطر
ابر آروان

آخرین عناوین