یادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قم

گروه عکس الف،   3981022034

مراسم یادبود محمد صالحه و زهرا حسنی سعدی از جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی عصر شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ با حضور جمعی از مسئولین استان قم در مسجد امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد./ خبرگزاری فارس

یادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قمیادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قمیادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قمیادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قمیادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قمیادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قمیادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قمیادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قمیادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قمیادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قمیادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قمیادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قمیادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قمیادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قمیادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قمیادبود "دو تن از جانباختگان حادثه سقوط هواپیما" در قم
ابر آروان

آخرین عناوین