رهبر انقلاب: زمانی ابزار نظامی کارگشا خواهد بود که ما متکی به ایمان باشیم

گروه ویدئو الف،   3981018083

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مردم قم: گاهی یک عده قلیل، بر یک جبهه عدیده ای با هدایت الهی غلبه می کند اگر متکی به ایمان و غیرت دینی باشد

ابر آروان

آخرین عناوین