دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه با علی شمخانی

گروه عکس الف،   3981015156

دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه یکشنبه ۱۵ دی‌ماه با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفت و گو کرد.

دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه با علی شمخانی
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه با علی شمخانیدیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه با علی شمخانیدیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه با علی شمخانیدیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه با علی شمخانیدیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه با علی شمخانیدیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه با علی شمخانیدیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه با علی شمخانیدیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه با علی شمخانیدیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه با علی شمخانیدیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه با علی شمخانیدیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه با علی شمخانیدیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه با علی شمخانیدیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی سوریه با علی شمخانی
ابر آروان

آخرین عناوین