بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)

گروه عکس الف،   3981015073

مراسم بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی با سخنرانی حاج حسین یکتا و مداحی سید مجید بنی فاطمه شب گذشته ۱۴ دی ماه ۹۸ در هیئت ریحانه الحسین (ع) برگزار شد./ خبرگزاری فارس

بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در هیئت ریحانه الحسین (ع)