تولید یک پانسمان خاص از زباله‌های زایمانی

گروه ویدئو الف،   3981009074

پانسمان پرده جنینی که به عنوان یکی از پانسمان‌های زیستی در دنیا شناخته می‌شود، توسط متخصصان داخلی تولید شد.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین