راه رفتن روی آب توسط یک گنگ‌فوکار

گروه عکس الف،   3981008072

این استاد کنگ‌فو قادر است با سرعت بالای حرکت پا‌های خود، طوری حرکت کند که به‌نظر بیاید روی آب راه می‌رود.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین