فحاشی کردن در فضای مجازی چه مجازاتی دارد؟

گروه اجتماعی الف،   3981006058

بر اساس قانون فحاشی کردن ذیل کامنت‌های فضای مجازی مجازات‌هایی را به دنبال دارد.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  متأسفانه مدتی است که افراد در فضای مجازی اقدام به فحاشی کردن در قالب نظرات زیر پست افراد می‌کنند که از نظر قانونی فحاشی کردن در کامنت‌ها جرم به حساب می‌آید.

نوشتن نظراتی که حاوی کلمات رکیک و فحش باشند و عمده هدف آن‌ها توهین کردن به افراد مختلف است، از لحاظ قانونی مجازات به همراه خواهد داشت.

 اگر فردی از شخصی دیگر به دلیل فحاشی کردن در فضای مجازی شکایت کند، قانون وارد عمل می‌شود و بر اساس مجازات‌های مندرج در کتاب قانون، با فرد خاطی برخورد می‌کند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی توهین به هر طریقی که باشد جرم محسوب می‌شود و توهین در کنار فحاشی رکیک مجازات حدی را در پی خواهد داشت.