رونمائی از ۱۰ دستاورد فناورانه در وزارت دفاع

گروه عکس الف،   3981003129

آئین افتتاح مجتمع بزرگ آموزشی، پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشترو رونمائی از ۱۰ دستاورد فناورانه با حضور امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و دکتر منصور غلامی علوم ظهر سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۹۸ برگزار شد./ خبرگزاری فارس

رونمائی از ۱۰ دستاورد فناورانه در وزارت دفاعرونمائی از ۱۰ دستاورد فناورانه در وزارت دفاعرونمائی از ۱۰ دستاورد فناورانه در وزارت دفاعرونمائی از ۱۰ دستاورد فناورانه در وزارت دفاعرونمائی از ۱۰ دستاورد فناورانه در وزارت دفاعرونمائی از ۱۰ دستاورد فناورانه در وزارت دفاعرونمائی از ۱۰ دستاورد فناورانه در وزارت دفاعرونمائی از ۱۰ دستاورد فناورانه در وزارت دفاعرونمائی از ۱۰ دستاورد فناورانه در وزارت دفاعرونمائی از ۱۰ دستاورد فناورانه در وزارت دفاعرونمائی از ۱۰ دستاورد فناورانه در وزارت دفاعرونمائی از ۱۰ دستاورد فناورانه در وزارت دفاع

عناوین مرتبط

آخرین عناوین