کشف ۳/۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبی

گروه عکس الف،   3981002121

ماموران فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی طی ۲۱ عملیات جداگانه ۳۶۰۰ کیلوگرم موادمخدر صنعتی و سنتی را کشف کردند که در این عملیات‌ها ۵۵ نفر قاچاقچی دستگیر و ۲۷ دستگاه خودرو نیز توقیف شد./ خبرگزاری ایرنا

کشف ۳/۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف ۳/۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف ۳/۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف ۳/۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف ۳/۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف ۳/۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف ۳/۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف ۳/۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف ۳/۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف ۳/۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف ۳/۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبیکشف ۳/۵ تن مواد مخدر در خراسان جنوبی
ابر آروان

آخرین عناوین