دیدار وزیر امور خارجه هند با شمخانی

گروه عکس الف،   3981002076

«سابرامانیام جایشانکار» وزیر امور خارجه جمهوری هند، صبح دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸ با دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد./ خبرگزاری فارس

دیدار وزیر امور خارجه هند با شمخانیدیدار وزیر امور خارجه هند با شمخانیدیدار وزیر امور خارجه هند با شمخانیدیدار وزیر امور خارجه هند با شمخانیدیدار وزیر امور خارجه هند با شمخانیدیدار وزیر امور خارجه هند با شمخانیدیدار وزیر امور خارجه هند با شمخانیدیدار وزیر امور خارجه هند با شمخانیدیدار وزیر امور خارجه هند با شمخانیدیدار وزیر امور خارجه هند با شمخانیدیدار وزیر امور خارجه هند با شمخانیدیدار وزیر امور خارجه هند با شمخانیدیدار وزیر امور خارجه هند با شمخانیدیدار وزیر امور خارجه هند با شمخانی

عناوین مرتبط

آخرین عناوین