دستور رئیسی برای جلوگیری از اقدامات سوداگرانه در خصوص زمین و مسکن

گروه ویدئو الف،   3981001115

رئیس قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰» گفت: نباید بگذاریم اقدامات سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن به ویژه جایی که به قدرت و ثروت پیوند می‌خورد، صورت بگیرد.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین