حضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنت

گروه عکس الف،   3981001088

مراسم شب یلدا با حضور علی ربیعی سخنگوی دولت، پیروز حناچی شهردار تهران و جمعی از مسوولان شهری در خانه سالمندان جنت منطقه ۱۷ برگزار شد./ خبرگزاری ایرنا

حضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنتحضور ربیعی و حناچی در خانه سالمندان جنت
ابر آروان

آخرین عناوین