حضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرس

گروه عکس الف،   3980924139 ۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

دکتر مسعود سلیمانی پژوهشگر حوزه سلول‌های بنیادی و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس که ۱۵ مهر ماه سال گذشته در قالب یک فرصت مطالعاتی عازم کشور آمریکا شده بود، پیش از ورود به خاک کشور آمریکا به علت نامعلومی از سوی پلیس FBI دستگیر و زندانی شد. دکتر سلیمانی ۱۶ آذر آزاد و کشور بازگشت. مراسم استقبال از دکتر سلیمانی ظهر يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد./ خبرگزاری فارس

حضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرسحضور«مسعودسلیمانی»دردانشگاه تربیت‌مدرس

عناوین مرتبط

آخرین عناوین