حمله گسترده به زیرساخت‌های دولت الکترونیک

گروه ویدئو الف،   3980920084

آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات از دفع حمله بسیار گسترده و سازمان یافته خارجی به زیرساختهای دولت الکترونیک کشور خبرداد .

ابر آروان

آخرین عناوین