روش جالب و جدید برای اطفاء حریق

گروه ویدئو الف،   3980918096

این پارچه نسوز می‌تواند حریق‌های گسترده‌تر را نیز خاموش و کنترول کند.

ابر آروان

آخرین عناوین